SALGSBETINGELSER/KJØPSVILKÅR

Amiga System AS, nettbutikk.

Når du handler i vår nettbutikk, er dine rettigheter og plikter regulert av Avtaleloven, Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettloven og E-handelsloven. I tillegg til disse lovene, reguleres dine rettigheter og plikter av våre fullstendige salgsbetingelser og kjøpsvilkår, som du kan lese her. Når du legger inn en bestilling hos oss, godtar du disse vilkårene.

1. Om disse Salgsbetingelsene/Kjøpsvilkårene

1.1 Disse salgsbetingelsene/kjøpsvilkårene gjelder for alle kjøp du eller selskapet du representerer («du») gjør fra AMIGA System AS Nettbutikk.

1.2 Vilkårene gjelder for kjøp gjort fra vår nettbutikk. En avtale om kjøp inngås med AMIGA System AS, med organisasjonsnummer 918 620 923 og adresse Vesterveien 193, 4817 His, Norge (“AMIGA”, “oss” eller “vi”).

1.3 Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, er den enkleste måten å gjøre dette på å besøke vår fysikse butikk eller kontakte oss via e-post på post@amigasystem.no eller via telefon 370 15 600.

2. Bestilling

2.1 Ved å handle hos oss og dermed akseptere disse Salgsbetingelsene/Kjøpsvilkårene, forplikter du deg til å følge dem på dine egne vegne. Hvis du representerer et selskap, aksepterer du kjøpsbetingelsene på vegne av selskapet og garanterer at du har myndighet til å godkjenne disse og foreta kjøp på vegne av selskapet.

2.2 For å foreta et kjøp som privatperson må du være over 18 år og ha rett til å inngå kontrakt i henhold til gjeldende lov, for eksempel ikke være under vergemål.

3. Ordre- og leveringsbekreftelse

3.1 Når du har fullført kjøpet på nettstedet, vil du motta en automatisk bekreftelse som bekrefter at vi har mottatt bestillingen din. Ordrebekreftelsen er ikke en bindende ordrebekreftelse og innebærer ikke at det er inngått en bindende avtale. En bindende kontrakt inngås bare når leveringsbekreftelse er sendt.

3.2 Inntil den endelige leveringsbekreftelsen er sendt, kan vi nekte bestillingen din helt eller delvis, for eksempel hvis du har gitt oss feil informasjon i kassen, hvis vi mistenker forsøk på svindel eller på grunn av varebeholdning ved bestillingstidspunkt. I slike tilfeller vil vi varsle deg så snart vi kan.

4. Priser og mva

4.1 Ved bestilling er det de prisene som er oppgitt på Nettstedet på bestillingstidspunktet som gjelder. Alle priser presenteres i lokal valuta og inkluderer gjeldende mva. Prisene inkluderer ingen betalings- og fraktkostnader, som er oppført separat.

4.2 Hvis prisen eller informasjonen om et produkt som er oppført på Nettstedet er feil og du innså eller burde ha innsett dette, har vi rett til å endre eller kansellere bestillingen din. Prisen og informasjonen om et produkt er gitt med forbehold om utskrifts- og skrivefeil samt unøyaktigheter i de angitte tekniske spesifikasjonene.

5. Betaling

5.1 I samarbeid med vår leverandør av betalingstjenester Svea Finans tilbyr vi flere ulike betalingsalternativer. Avhengig av om du handler som privatperson, enkeltpersonforetak eller selskap, og avhengig av om du velger å oppgi organisasjonsnummer, tilbyr vi forskjellige betalingsalternativer som kortbetaling, fakturabetaling og delbetaling. Eventuelle restriksjoner på betalingsalternativer kan gjelde.

5.2 I forbindelse med betalingen, inngås en egen avtale med Svea Finans med egne vilkår og betingelser som fremkommer i kassen. Klikk her for å lese betalingsbetingelsene for Svea Checkout.

5.3 Hvis du har gjort kjøpet ditt på Nettstedet, kan du raskt og enkelt få oversikt over dine eventuelt gjeldende fakturaer via www.svea.com.

6. Frakt og levering

6.1 Vi leverer hjem til deg med leveringsalternativet du finner i kassen; på bakkeplan på adresse.

6.2 Beløpet på fraktgebyret er oppgitt på Nettstedet og i kassen.

6.3 Du finner informasjon om ditt gjeldende fraktalternativ på nettstedet og i kassen. Husk at leveringsalternativet krever identifikasjon eller signering når du mottar pakken. 

6.4 Generell leveringstid hos AMIGA System AS Nettbutikk er mellom 2 og 4 uker etter mottatt bestilling, med forbehold om varebeholdning. Kjøper er selv ansvarlig for å være til stede ved avtalt leveringsdato.

6.5 Som miljøforetak kjøres varen rett hjem til kunde med minimal emballasje.

7. Risikoen for varen

7.1 Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Kjøper er selv ansvarlig for å være til stede ved avtalt leveringsdato. Dersom ikke kjøper er til stede ved levering, vil varen bli satt av på utsiden ved inngangsparti, og er ikke lenger selger sitt ansvar.

NB. Skyvedører med platefylling/platefronter er ikke vannbestandige, og må oppbevares/stå i tørre rom med mer enn 12°C.

8. Angrerett

8.1 Avtalen er unntatt fra ordinær angrerett, og det vises til Kapittel 6, §22.e i angrerettloven.

Utdrag:

Unntak fra angreretten:

e.levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,  

Se angrerettloven generelt for mer informasjon Klikk her.

9. Garanti

9.1 Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Se vår FDV, og sett deg inn i denne, for informasjon om antatt levetid/brukstid og behandling av våre produkter/varer klikk her.

10. Reklamasjon

10.1 Hvis det er noe galt med produktet ditt, har du rett til å reklamere på det defekte produktet i samsvar med obligatorisk forbrukerlovgivning som gjelder i landet der du har din vanlige bolig. I Norge har du som forbruker reklamasjonsrett i to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsretten fem år. Du som handler i din stilling som foretak har to års reklamasjonsrett etter kjøpsloven. Hvis du vil klage på et produkt, må du kontakte oss innen rimelig tid etter at du har oppdaget feilen.

10.2 Alle tilbakemeldinger og antatte reklamasjoner skal sendes skriftlig. Vi vil svare innen maks 3 virkedager etter mottak.

11. Våre forpliktelser

14.1 Hvis du har opptrådt som privatperson og det er noe galt med produktet ditt, eller hvis leveransen på vei til deg er forsinket, er vi ansvarlige for skade du har lidd som følge av feilen eller forsinkelsen, i henhold til gjeldende obligatorisk forbrukerlovgivning.

14.2 Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaket av uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll, for eksempel krig, streik, pandemi eller naturkatastrofer, som vi ikke med rimelighet kunne forutse (Force Majeure). Hvis en part, på grunn av Force Majeure, forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen eller disse kjøpsvilkårene, har hver part rett til å trekke seg fra avtalen uten plikt til å kompensere den andre parten for skade eller tap.

12. Ansvarsbegrensning for foretak

12.1 For kunder som opptrer i sin kapasitet som foretak, er vi ikke ansvarlige for indirekte tap eller tapt fortjeneste. I tillegg er vårt ansvar i henhold til disse Kjøpsvilkårene for tap eller skade begrenset til et beløp som tilsvarer det totale beløpet kunden har betalt til AMIGA for produktet som tapet eller skaden er relatert til eller oppstår fra.

13. Om disse Kjøpsvilkårene

13.1 Vi har rett til å endre disse Kjøpsvilkårene, men Kjøpsvilkårene du godtok på kjøpstidspunktet gjelder alltid for dette kjøpet. Alle endringer vil gjenspeiles i den nyeste publiserte versjonen av Kjøpsvilkårene på Nettstedet. Endringer trer i kraft fra det tidspunktet du har godtatt Kjøpsvilkårene, det vil si når du foretar et nytt kjøp på Nettstedet.

13.2 Disse Kjøpsvilkårene skal tolkes og anvendes i samsvar med Norsk lov. Skulle noen bestemmelser i disse Kjøpsvilkårene anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, myndighet eller et alternativt tvisteløsningsorgan, vil de andre delene av denne bestemmelsen og alle andre bestemmelser i disse Kjøpsvilkårene forbli gyldige og rettskraftige i sin helhet i samsvar med gjeldende lov. Du har alltid rett til de obligatoriske forbrukerrettighetene som gjelder i landet der du har vanlig opphold. Ingenting i disse Kjøpsvilkårene skal tolkes som en begrensning av slike rettigheter.

14. Personopplysninger

14.1 Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

14. Spørsmål, klager eller tvister

14.1 Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål eller klager angående bestillingen din. Du kan enkelt nå oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt i begynnelsen av disse Salgsbetingelsene/Kjøpsvilkårene.

14.2 Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet. Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende. I tilfelle en tvist med privatpersoner, følger vi beslutningene til alternative tvisteløsningsorganer.

 


 

Salgsbetingelsene/Kjøpsvilkårene ble fastsatt av AMIGA System AS Nettbutikk 1. februar 2024.